Děti - Zumba® Kids

Zde najdete Přihlášku

Kurz ZUMBA KIDS JE STÁLE PLNĚ OBSAZEN, DĚKUJI.

Kurz PODZIM 2023: 

13.9.2023 - 31.1.2024 | Cena po započtení kompenzace* je 715 Kč (nyní to vychází na 19 lekcí, což je a´ 55 Kč celkem 1.045 Kč). K úhradě hotově první hodinu nebo na účet 1128111193/0800, do zprávy pro příjemce prosím jméno dítěte. 

Lekce v tomto kurzu nejsou pouze tyto středy: 20.9. a 27.12.2023

První vystoupení nás čeká na Obřístevském posvícení 7.10.2023.

Děkuji, Markéta

* Kompenzace za neuskutečněné hodiny mezi 26.4. - 7.6.2023: 330 Kč (6x55 Kč) převedu do podzimního kurzu, pokud se nedohodneme jinak.

  • Popis a instrukce ke kurzu:

Prosím o včasný příchod i odchod, sál je otevřen od 17h. Díky. 

Kurz taneční a pohybové průpravy Zumba® Kids probíhá v Komunitním centru Obříství. Dělení kurzu je s ohledem na hravost malých a pohybovou zdatnost starších následující: (domluva možná dle zdatnosti dítěte)

I. Od 17:15 h - 18:00 h ... děti 4 - 8 let

II. Od 18:00h - 18:45h ... děti 9 - 14 let

Malé děti mají lekci rozdělenou do bloků pro udržení pozornosti a formou zábavy se zdokonalují jak v choreografii, tak v pohybové koordinaci celého těla.

Starší slečny vedu k dokonalosti v naučených choreografiích s přidáváním komplikovanějších koordinačních prvků se zapojením celého těla.

Rodiče mají možnost navštívit jak závěr lekce v tělocvičně, tak samozřejmě pravidelná vystoupení, která děti motivují a ženou s radostí vpřed.

Doplňkové, ale důležité informace:

Děti po zaplacení kurzu dostanou kartičku, na kterou si budou každou hodinu dávat razítka za docházku. Kartička zároveň slouží jako přehled termínů všech lekcí pololetního kurzu a vystoupení! Děti na hodinu bezpodmínečně potřebují láhev s pitím a pevnou neklouzavou sportovní obuv. 

- POKRAČUJ -

Proč Zumba® Kids?

Zumba® Kids je jeden z programů společnosti Zumba Fitness LLC, chráněný registrovanou ochrannou známkou. Jde o Zumbu pro děti, která má svoji jasně danou metodiku a pravidla. Mohou ji učit jen instruktoři s licencí od Zumba Fitness LLC.

V čem je Zumba® Kids jiná než klasická Zumba®?

Především v tom, že je vše výrazně hravější, než v klasické hodině pro dospělé, jsou eliminované určité pohyby, které by děti přijímaly velmi rozpačitě nebo by pro jejich fyzickou konstituci a zdravý vývoj nebyly vhodné. Dětské tělo je křehké a Zumba® si dala práci připravit dětem koncept na míru. Lekce probíhají zpravidla ve formě kurzů.


Cílem tohoto kurzu je rozvinout zdravý životní styl a včlenit pohyb jako přirozenou součást dětských životů, nejen jako lekci, kterou navštěvují jednou týdně. Zatímco je cvičení vskutku velmi důležitým prvkem rozvoje v dětství, rovněž ovlivňuje ostatní aspekty dětského rozvoje.

Rozvoj zdravého životního stylu zahrnuje naučit se vedení, respekt, týmovou práci, hrdost, sebedůvěru, zodpovědnost. Rovněž zahrnuje rozvoj koordinace, rovnováhy, disciplíny, paměti, kreativity. Cvičení:

  • Zlepšuje dětem náladu a pomáhá se soustředit na učení
  • Zvyšuje úroveň mozkového neurotrofického faktoru (BDNF), látky důležité pro významný růst mozkových buněk
  • Pomáhá dětem dávat pozor, plánovat a odolávat rozptýlení
  • Má pozitivní korelaci mezi fyzickým cvičením a kognitivní výkonností
  • Zlepšuje pohled na život
  • Funguje jako prevence nadváhy
  • Zkvalitňuje spánek
  • Pomáhá zvládat fyzické a emoční výzvy

Může se lekce Zumba® Kids účastnit rodič? Účast rodičů se nedoporučuje. Při hodině je v místnosti jen instruktor a děti. Přítomnost dozorujícího rodiče (či učitele) dětem neumožní patřičně se na hodině uvolnit a naplno si ji užít. (pozn.: Lze individuálně řešit - Markéta).


Máte-li dotaz k dětskému kurzu, kdykoli napište:

Zpět nahoru?