Děti - Zumba® Kids

Zde najdete Přihlášku

Kurzy taneční a pohybové průpravy Zumba® Kids probíhají v Komunitním centru Obříství - od září 2021 každou středu. Dělení kurzu je s ohledem na hravost malých a pohybovou zdatnost starších následující: (domluva možná dle zdatnosti dítěte)

Kurz Podzim-zima 2021: 15.9.21 - 26.1.22 | kurzovné: 935 Kč (17x 55 Kč)

I. Od 17:15 h - 18:00 h ... děti 4 - 8 let

II. Od 18:00h - 18:45h ... děti 9 - 14 let

Malé děti mají lekci rozdělenou do bloků pro udržení pozornosti a formou zábavy se zdokonalují jak v choreografii, tak v pohybové koordinaci celého těla.

Starší slečny vedu k dokonalosti v naučených choreografiích s přidáváním komplikovanějších koordinačních prvků se zapojením celého těla.

Rodiče mají možnost navštívit jak závěr lekce v tělocvičně, tak samozřejmě pravidelná vystoupení, která děti motivují a ženou s radostí vpřed.

Doplňkové, ale důležité informace:

Děti po zaplacení kurzu dostanou kartičku, na kterou si budou každou hodinu dávat razítka za docházku. Kartička zároveň slouží jako přehled termínů všech lekcí pololetního kurzu a vystoupení! Děti na hodinu bezpodmínečně potřebují láhev s pitím a pevnou neklouzavou sportovní obuv. Prosím o včasný příchod i odchod! Díky.

- POKRAČUJ -

Proč Zumba® Kids?

Zumba® Kids je jeden z programů společnosti Zumba Fitness LLC, chráněný registrovanou ochrannou známkou. Jde o Zumbu pro děti, která má svoji jasně danou metodiku a pravidla. Mohou ji učit jen instruktoři s licencí od Zumba Fitness LLC.

V čem je Zumba® Kids jiná než klasická Zumba®?

Především v tom, že je vše výrazně hravější, než v klasické hodině pro dospělé, jsou eliminované určité pohyby, které by děti přijímaly velmi rozpačitě nebo by pro jejich fyzickou konstituci a zdravý vývoj nebyly vhodné. Dětské tělo je křehké a Zumba® si dala práci připravit dětem koncept na míru. Lekce probíhají zpravidla ve formě kurzů.


Cílem tohoto kurzu je rozvinout zdravý životní styl a včlenit pohyb jako přirozenou součást dětských životů, nejen jako lekci, kterou navštěvují jednou týdně. Zatímco je cvičení vskutku velmi důležitým prvkem rozvoje v dětství, rovněž ovlivňuje ostatní aspekty dětského rozvoje.

Rozvoj zdravého životního stylu zahrnuje naučit se vedení, respekt, týmovou práci, hrdost, sebedůvěru, zodpovědnost. Rovněž zahrnuje rozvoj koordinace, rovnováhy, disciplíny, paměti, kreativity. Cvičení:

  • Zlepšuje dětem náladu a pomáhá se soustředit na učení
  • Zvyšuje úroveň mozkového neurotrofického faktoru (BDNF), látky důležité pro významný růst mozkových buněk
  • Pomáhá dětem dávat pozor, plánovat a odolávat rozptýlení
  • Má pozitivní korelaci mezi fyzickým cvičením a kognitivní výkonností
  • Zlepšuje pohled na život
  • Funguje jako prevence nadváhy
  • Zkvalitňuje spánek
  • Pomáhá zvládat fyzické a emoční výzvy

Může se lekce Zumba® Kids účastnit rodič? Účast rodičů se nedoporučuje. Při hodině je v místnosti jen instruktor a děti. Přítomnost dozorujícího rodiče (či učitele) dětem neumožní patřičně se na hodině uvolnit a naplno si ji užít. (pozn.: Lze individuálně řešit - Markéta).


Máte-li dotaz k dětskému kurzu, kdykoli napište:

Zpět nahoru?